Afisier

Anunt public privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUD.

 

ANUNT PUBLIC INTENTIE DE ELABORARE

  Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): „CONSTRUIRE MOTEL IN REGIM P+1E IN LOCALITATEA ARMENIS COMUNA ARMENIS JUDETUL CARAS-SEVERIN” , depus cu nr. de inregistrare 168 din 22.01.2018 de către beneficiar S.C. M.A. RADU CONSTRUCT S.R.L , proiectant S.C. Q PLANNING CONSULTANTS S.R.L.

Argumentare: Prin elaborarea documentatiei de urbanism, se stabilesc prioritatile de interventie si reglementarile domeniul urbanismului ce urmeaza sa fie aplicate in utilizarea constructiilor din zona studiata.

Initiator:  S.C. M.A. RADU CONSTRUCT S.R.L prin reprezentant Vetres Maria cu domiciliul in jud. Caras-Severin  com. Armenis Sat Armenis nr. 134

Proiectant: S.C. Q PLANNING CONSULTANTS S.R.L.  , MUN. TIMISOARA , JUD. TIMIS ,  STR. BANUL MĂRĂCINE , NR. 13

 

Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): „CONSTRUIRE MOTEL IN REGIM P+1E IN LOCALITATEA ARMENIS COMUNA ARMENIS JUDETUL CARAS-SEVERIN” ,    in perioada 25.01.2018 – 31.01.2018.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului din cadrul structurii de specialitate: din cadrul Primariei Armenis – Inspector Vetres Nicolae catre care pot fi transmise comentarii, observatii si propuneri,  intre orele 9.00 – 12.00, tel. 0749235895

Raspunsul la observatiile transmise va fi afisat la sediul Primariei, conform prevederilor legale.

PRIMAR                                                                                                INSPECTOR URBANISM

VELA IOAN CRISTIAN                                                                                 VETRES NICOLAE