Registru agricol

Atributii

 • ţine la zi evidenţa terenurilor din comuna Armenis, care fac obiectul legii Fondului funciar ;
 • operează în registrul agricol terenurile, efectivele de animale, pasari şi albine, urmareste miscarea efectivelor
 • transcrierea animalelor instrainate
 • conduce evidenta privind arendarea terenurilor
 • întocmeşte lucrările necesare aplicării prevederilor legale privind fondul funciar şi prevederile Legii cadastrului;
 • întocmeşte şi ţine la zi registrele agricole ale comunei şi centralizatorul acestuia ;
 • întocmeşte situaţiile statistice necesare şi asigură transmiterea lor ;
 • eliberează certificate de producător, bilete de proprietate, certificate de stare materială, adeverinţe de şomaj ; întocmirea documentelor necesare obţinerii subvenţiilor acordate gospodăriilor agricole ( ingrasaminte, produse agricole, lapte, vitei, seminte etc. )
 • asigură administrarea păşunilor de pe raza comunei Armenis şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a acestora ;
 • fundamentează taxa de păşune pentru deţinătorii de animale din localitate şi din afara acesteia ;
 • stabileşte productiile medii obtinute în gospodariile populatiei pentru culturile agricole şi sectorul zootehnic
 • soluţionează sesizările şi reclamaţiile adresate Comunei Armenis referitoare la probleme ce fac obiectul registrului agricol;